top of page

Varför välja homeopati?

• Homeopati är ett ekologiskt alternativ. Framställningen av preparaten förstör eller påverkar inte naturen

• Homeopatisk vård är ett milt, effektivt och naturligt sätt att sköta sig själv

• Med homeopati stärker man kroppens immunförsvar och återfår balansen

• Homeopatin behandlar alltid orsaken till sjukdom, inte bara symptomen

• Homeopatin tar helheten i beaktande; den fysiska såväl som den psykiska och emotionella sidan

• Homeopaten har tid att lyssna

• Homeopati passar människor i alla åldrar

• De homeopatiska preparaten är billiga att framställa och är gjorda av beståndsdelar från naturen

bottom of page